1 lutego 2021

Muzeum POLIN

Common Roots: kampania SŻIH i POLIN
skierowana do środowisk opiniotwórczych w Izraelu