3 lutego 2021

Muzeum POLIN

1000 lat historii Żydów Polskich.
Kampania informacyjno-edukacyjna w Izraelu
realizowana we współpracy z SŻIH i Polin